Archive for May 2014

அகத்தின் நோய்கள் நகத்தில் தெரியும்..

அகத்தின் நோய்கள் நகத்தில் தெரியும்.. லேசான சிவப்பு நிறத்தில், சற்று பளபளப்பாக இருக்கும் கைவிரல் நகங்களில் ஒரு சிறு வளர்பிறை வடிவம் இர...
Read More